कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) अपडेट:

नेपालसहित विश्भरका जुनसुकै माध्यमबाट आएका कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारीका लागि नेपालन्युजले सुरु गरेको लाइभ अपडेट!

avatar nepalnews